TAISYKLĖS

Slidinėjimas kalnų slidėmis ar snieglentėmis visuomet susijęs su rizikos faktoriumi. Kad patys išvengtume nelaimingų atsitikimų bei apsaugotume kitus, slidinėjimo trasose privalome laikytis tam tikrų taisyklių. Kiekvienas atsakingas bei kitus gerbiantis slidininkas privalo jas žinoti bei jų paisyti.

 

Keltuvo taisyklės:

 1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos;
 2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose.
 3. Naudotojas, neturintis naudojimosi keltuvu patirties, privalo apie tai informuoti personalą prie keltuvo, kad jis galėtų pagelbėti.
 4. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje, iškištoje iš keltuvo.
 5. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo kabliai/laikikliai. Jeigu pro šalį slystantis laikiklis/kablys dėl šios priežasties sugadino Naudotojo aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.
 6. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią.
 7. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis naudotojas nesukeltų traumos kabliu/laikikliu.
 8. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti laikiklį į šoną arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimo arba sugadinimo grėsmę.

Nuomos punkto taisyklės: 

 • Jei norite išsinuomoti inventorių, būtina turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą)!
 • Atvykęs prie kalno VISŲ PIRMA išsirink inventorių ir tuomet su inventoriaus nuomos sutartimi eik prie kasos keltuvo bilieto!
 • Prieš inventoriaus perdavimą prašome nuo jo nuvalyti sniegą, o visą sutartyje nurodytą inventorių atiduoti kartu!

Bendrosios trasų taisyklės:

Taisyklė Nr.1. Pagarba aplinkiniams

Slidininkas ar snieglentininkas turi elgtis taip, kad nekeltų pavojaus aplinkiniams.

Slidininkas ar snieglentininkas atsakingas ne tik už savo elgesį trasoje, bet ir už naudojamą

inventorių, t.y. jis turi būti techniškai tvarkingas.

Taisyklė Nr. 2. Greičio ir judėjimo krypties kontrolė

Slidininkas ar snieglentininkas turi kontroliuoti judėjimo kryptį. Nusileidimo greitis turi

atitikti slidininko patirties lygį bei aplinkos faktorius: nuokalnės nuolydį, sniego sudėtį, oro

sąlygas bei slidinėjančiųjų trasoje skaičių.

Susidūrimai dažniausiai įvyksta dėl per didelio slidininkų ar snieglentininkų greičio.

Čiuožiantysis privalo stebėti aplinką, laiku mokėti stabdyti ar daryti posūkį. Trasoje, kur

ypatingai daug žmonių ar matomumas itin blogas, slidininkas privalo čiuožti lėtai, ypač ten,

kur nuokalnė stati, teritorijoje šalia keltuvų ar apatinėje trasos dalyje.

Taisyklė Nr. 3. Judėjimo krypties pasirinkimas

Slidininkas ar snieglentininkas, čiuožiantis iš paskos, judėjimo kryptį turi pasirinkti taip, kad

nekeltų pavojaus čiuožiantiems priekyje.

Slidinėjimas yra laisvas sportas, kai čiuožiama laisvai pasirinkta kryptimi, tačiau tik tuo

atveju, jei slidininkas ar snieglentininkas žino savo įgūdžių lygį bei moka įvertinti padėtį

trasoje. Reikia nepamiršti, jog čiuožiantysis priekyje turi pirmumo teisę. Čiuožiantysis

paskui turi laikytis saugaus atstumo, kad priekyje esantis žmogus laisvai galėtų atlikti

manevrus, taip pat ir kristi.

Taisyklė Nr. 4. Lenkimas

Slidininkas ar snieglentininkas lenkti kitą žmogų gali iš visų pusių tuo atveju, jei pastarajam

palieka pakankamai erdvės numatytiems ir nenumatytiems manevrams atlikti.

Slidininkas ar snieglentininkas, lenkiantis kitą žmogų, yra atsakingas už tai, kad jo daromas

manevras nepakenks čiuožiančiam šalia. Ši taisyklė galioja ir lenkiant vietoje stovintį

slidininką ar snieglentininką.

Taisyklė Nr. 5. Čiuožimo pradžia, judėjimas aukštyn

Slidininkas ar snieglentininkas, pradedantis čiuožti trasoje po sustojimo ar kopiantis

aukštyn, privalo pažiūrėti žemyn ir aukštyn, įsitikinti, jog gali judėti nekeldamas pavojaus

sau ir kitiems slidininkams.

Patirtis rodo, kad po sustojimo pradėdamas čiuožti žmogus dažnai pakliūna į pavojingas

situacijas. Svarbu, kad slidininkas ar snieglentininkas į trasą įvažiuotų atidžiai, nekeldamas

pavojaus sau ir aplinkiniams. Ypač todėl, kad įvažiavęs į trasą žmogus turi pirmenybės

teisę prieš kitus, didesniu greičiu nuo kalno besileidžiančius slidininkus.

Su šiuolaikinėmis briaunaslydžio slidėmis, briaunaslydžio snieglentėmis galima daryti posūkius ir važiuoti

aukštyn šlaitu, t.y. prieš bendrą judėjimo kryptį. Tokie slidinėtojai turi būti ypatingai atidūs

ir nesukelti pavojaus čiuožiantiems žemyn.

Taisyklė Nr. 6. Sustojimas trasoje

Be svarbios priežasties slidininkas ar snieglentininkas turi vengti sustojimų siaurose trasos

vietose ar ten, kur prastas matomumas. Nukritus tokioje vietoje, reikia kuo skubiau

trauktis į trasos kraštą.

Išskyrus itin plačias trasos vietas, sustoti galima tik šalia jos kraštų. Draudžiama stovėti

siauruose pravažiavimuose ir ten, kur jūsų negalima pastebėti iš trasos viršaus.

Taisyklė Nr.7. Nusileidimas arba kilimas trasa be slidžių

Slidininkas ar snieglentininkas, kylantis į viršų ar besileidžiantis žemyn be slidžių ar

snieglentės, privalo laikytis trasos krašto.

Judėjimas prieš pagrindinį srautą nuo kalno gali sukelti pavojų čiuožiantiems žemyn. Batų

įspaudai sniege ardo trasos dangą.

Taisyklė Nr.8. Sekite ženklus trasoje

Slidininkas ar snieglentininkas privalo paisyti trasoje esančių ženklų.

Trasos sudėtingumas žymimas tam tikra spalva: juoda, raudona, mėlyna ir žalia. Trasoje

taip gali būti ženklų, įspėjančių apie pavojingas vietas, trasos uždarymą/atidarymą,

nurodančių judėjimo kryptį. Čiuožiantieji neturi pamiršti, kad įspėjamieji ženklai statomi

pačių slidininkų saugumui.

Taisyklė Nr.9. Pagalba

Trasoje įvykus nelaimingam atsitikimui kiekvieno šalia esančiojo pareiga – padėti nukentėjusiajam.

Kiekvienas sportininkas, nepriklausomai atsakingas už tai ar ne, privalo padėti

nukentėjusiam. Suteikus pirmąją pagalbą, būtina iškviesti gelbėtojus, o vietą, kurioje įvyko

nelaimingas atsitikimas, pažymėti, kad būtų apsaugoti aplink čiuožinėjantys žmonės.

Taisyklė Nr. 10. Indentifikacija

Visi slidininkai ar snieglentininkai, o taip kiti įvykio liudininkai, nepriklausomai nuo dalyvavimo incidente, turi apsikeisti kontaktiniais duomenimis. Liudininkai yra labai svarbūs aiškinantis nelaimingo įvykio aplinkybes. Todėl kiekvienas atsakingas žmogus privalo padėti tirti įvykį. Gelbėtojų tarnybos bei policijos ataskaitos padeda nustatyti įvykio aplinkybes bei kaltininkus, jei tokių yra.